Πολιτική αποδεκτής χρήσης
Όροι πρόσβασης στον ιστότοπό μας

Αυτή η πολιτική αποδεκτής χρήσης καθορίζει τους όρους μεταξύ εσάς και εμάς βάσει των οποίων μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας www.piezoproducts.com (ο ιστότοπός μας). Αυτή η αποδεκτή πολιτική χρήσης ισχύει για όλους τους χρήστες του, και επισκέπτες σε, ο ιστότοπός μας. Η χρήση του ιστότοπού μας από εσάς σημαίνει ότι αποδέχεστε, και συμφωνώ να τηρήσω, όλες οι πολιτικές σε αυτήν την αποδεκτή πολιτική χρήσης, που συμπληρώνουν τους όρους χρήσης του ιστότοπου.

Piezoproducts.com is a site operated by HOERBIGER Motion Control GmbH (εμείς ή εμάς). Είμαστε εγγεγραμμένοι στη Γερμανία στο δικαστήριο εγγραφής Amtsgericht Coburg, εμπορικό μητρώο HRB4461.

Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμός.
 • Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομη ή δόλια, ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 • Για το σκοπό της βλάβης ή της απόπειρας βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Να στέιλω, λάβετε εν γνώσει σας, μεταφόρτωση, Κατεβάστε, χρήση ή επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου μας.
 • Μεταδιδω, ή προμηθεύστε την αποστολή του, οποιοδήποτε ανεπιθύμητο ή μη εξουσιοδοτημένο διαφημιστικό ή διαφημιστικό υλικό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παρόμοιου αιτήματος (ανεπιθυμητη αλληλογραφια).
 • Να διαβιβάζει εν γνώσει τυχόν δεδομένα, στείλετε ή ανεβάστε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, Δούρειοι άλογα, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, καταγραφείς πλήκτρων, spyware, adware ή άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιος κώδικας υπολογιστή σχεδιασμένος να επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή.

Συμφωνείτε επίσης:

Για αναπαραγωγή μόνο, αντίγραφο, ή αντιγράψτε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις διατάξεις των όρων χρήσης του ιστότοπου. Να μην έχει πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, παρεμβαίνουν, ζημιά ή διαταραχή:

 • οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας;
 • οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας;
 • οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται στην παροχή της ιστοσελίδας μας; ή
 • οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Πρότυπα περιεχομένου

Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες και το υλικό που συνεισφέρετε στον ιστότοπό μας (συνεισφορές), και σε οποιεσδήποτε διαδραστικές υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτήν.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με το πνεύμα των ακόλουθων προτύπων καθώς και της επιστολής. Τα πρότυπα ισχύουν για κάθε μέρος οποιασδήποτε συνεισφοράς καθώς και για το σύνολο.

Οι συνεισφορές πρέπει:

 • Να είστε ακριβείς (όπου δηλώνουν γεγονότα).
 • Να είστε πραγματικά κρατημένοι (όπου δηλώνουν απόψεις).
 • Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία αποστέλλονται.
 • Οι συνεισφορές δεν πρέπει:
 • Περιέχει οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε άτομο.
 • Περιέχετε οποιοδήποτε υλικό είναι άσεμνο, προσβλητικός, μίσος ή φλεγμονώδης.
 • Προώθηση σεξουαλικού περιεχομένου υλικού.
 • Προώθηση της βίας.
 • Προώθηση των διακρίσεων λόγω φυλής, φύλο, θρησκεία, ιθαγένεια, αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός ή ηλικία.
 • Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δικαίωμα βάσης δεδομένων ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 • Είναι πιθανό να εξαπατήσει οποιοδήποτε άτομο.
 • Να παραβιάζεται οποιαδήποτε νομική υποχρέωση που οφείλεται σε τρίτο μέρος, όπως συμβατικό καθήκον ή καθήκον εμπιστοσύνης.
 • Προώθηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.
 • Να είστε απειλητικοί, abuse or invade another’s privacy, ή προκαλεί ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπο άγχος.
 • Είναι πιθανό να παρενοχλήσετε, αναστατωμένος, στενοχωρώ, συναγερμός ή ενοχλήστε οποιοδήποτε άλλο άτομο.
 • Να χρησιμοποιείται για την πλαστοπροσωπία κάθε ατόμου, ή να παραπλανήσετε την ταυτότητά σας ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε άτομο.
 • Δώστε την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς, αν δεν συμβαίνει αυτό.
 • Συνήγορος, να προωθήσει ή να βοηθήσει οποιαδήποτε παράνομη πράξη όπως (μόνο ως παράδειγμα) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κατάχρηση υπολογιστή.

Αναστολή και καταγγελία

Θα καθορίσουμε, κατά την κρίση μας, εάν υπήρξε παραβίαση αυτής της αποδεκτής πολιτικής χρήσης μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς. Όταν έχει προκύψει παραβίαση αυτής της πολιτικής, μπορεί να αναλάβουμε δράση που θεωρούμε σκόπιμο.

Η μη συμμόρφωση με αυτήν την αποδεκτή πολιτική χρήσης συνιστά ουσιαστική παραβίαση των όρων χρήσης του ιστότοπου βάσει των οποίων επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη όλων ή οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Αμεσος, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.
 • Αμεσος, προσωρινή ή μόνιμη κατάργηση οποιασδήποτε ανάρτησης ή υλικού που ανεβάσατε από εσάς στον ιστότοπό μας.
 • Έκδοση προειδοποίησης για εσάς.
 • Νομική διαδικασία εναντίον σας για αποζημίωση όλων των δαπανών βάσει αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένου, αλλά δεν περιορίζεται σε, λογικές διοικητικές και νομικές δαπάνες) προκύπτει από την παραβίαση.
 • Περαιτέρω νομική αγωγή εναντίον σας.
 • Η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως πιστεύουμε λογικά, είναι απαραίτητη.
 • Εξαιρούμε την ευθύνη για ενέργειες που λαμβάνονται ως απάντηση σε παραβιάσεις αυτής της πολιτικής αποδεκτής χρήσης. Οι απαντήσεις που περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική δεν είναι περιορισμένες, και ενδέχεται να αναλάβουμε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θεωρούμε εύλογα κατάλληλη.

Αλλαγές στην πολιτική αποδεκτής χρήσης

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτήν την πολιτική αποδεκτής χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάνουμε, καθώς είναι νομικά δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική αποδεκτής χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.