Ons duurzaamheidskader en onze doelstellingen
Ons kader voor duurzaam ondernemen draait om het verankeren van onze visie voor een schoner, gezondere wereld door alle aspecten van ons bedrijf en onze toeleveringsketens. We hebben zes doelen te 2025 die we gebruiken om onze voortgang naar onze visie te meten.

Onze zes duurzame bedrijfsdoelen

Doel 1: Gezondheid en veiligheid

Voor gezondheid en veiligheid, streven naar nul schade.

Doel 2: Onze mensen

Zorg ervoor dat JM echt inclusief is, het bevorderen van de betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers binnen een divers wereldwijd personeelsbestand.

Doel 3: Koolstofarme operaties

Ons broeikasgas verminderen (BKG) emissies per productie-eenheid output door 25%.

Doel 4: Verantwoorde inkoop

Duurzame bedrijfspraktijken in onze toeleveringsketens verbeteren en, door samenwerking, zorgen voor volledige naleving van onze minimumnormen van strategische leveranciers.

Doel 5: Duurzame producten

Verdubbel de positieve impact van de producten van JM, diensten en technologieën zorgen voor een schoner, gezondere wereld.

Doel 6: Betrokkenheid bij de gemeenschap

Verhoog het gebruik van vrijwilligersuren om onze gemeenschap en liefdadigheidspartners te ondersteunen via het JM-vrijwilligersprogramma voor werknemers.

De weg naar onze visie

De weg naar een duurzamere toekomst brengt veel uitdagingen met zich mee die moeten worden aangepakt. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze strategie en governance. Het vormt de kern van ons merk en onze medewerkersbelofte. Het zit verankerd in onze bedrijfswaarden.

Het is duidelijk dat de samenleving bewuster en actiever wordt in het streven naar duurzame ontwikkeling. Consumenten willen weten dat de dingen die ze kopen op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier zijn geproduceerd.

Wij zijn van mening dat de duurzaamheidsreferenties die zijn gekoppeld aan onze door wetenschap geleide oplossingen, steeds aantrekkelijker zullen worden voor klanten en consumenten.

Onze bijdrage aan de SDG's van de VN

De SDG's van de VN zijn een verzameling van: 17 mondiale doelen gesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015. Ze bevatten 169 subdoelen die moeten worden bereikt door 2030. Toen we onze eigen ambitieuze doelen stelden voor 2025, we hebben de SDG's van de VN overwogen en zes van de doelen geïdentificeerd waarop we de grootste positieve impact kunnen hebben, afstemmen op onze eigen doelstellingen.

87.3 %

van onze omzet was afkomstig van producten en diensten die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de SDG's van de VN

Elektromechanische modules
Microfluïdische piëzo-oplossingen
Ultrasone piëzo-verstuivers
Laat Piezo uw ideeën verplaatsen