Productconformiteit
Aandacht voor detail en toewijding aan transparantie

De meeste substantiële stukken productwetgeving

RoHS- en REACH-voorschriften

HOERBIGER is een toonaangevend technologiebedrijf, Onze producten en diensten stellen klanten en partners uit verschillende sectoren in staat de prestaties en veiligheid van hun producten en activiteiten te verbeteren, energie besparen, en uitstoot verminderen. Zo maakt HOERBIGER verandering mogelijk. Voor een betere morgen.

Alle relevante classificaties volgens de EU REACH-richtlijn, RoHS-conformiteit en andere normen of richtlijnen zullen samen met onze gedetailleerde productinformatie worden vermeld.

Johnson Matthey is een toonaangevend bedrijf in gespecialiseerde chemicaliën dat gesteund wordt door de wetenschap, technologie en onze mensen. Als leider in duurzame technologieën, veel van onze producten verbeteren de kwaliteit van leven van miljoenen mensen over de hele wereld. We steunen het doel om de bescherming van gezondheid en milieu te verbeteren.

Het volgende is van toepassing op producten van Johnson Matthey Piezo Products, tenzij anders vermeld in productbeschrijvingen, volgens de huidige status:

EU REACH-informatie

Onder artikel 33.1 van de REACH-verordening van de Europese Unie (EC) Nee 1907/2006 leveranciers zijn verplicht om klanten te informeren over zeer zorgwekkende stoffen ("SVHC" vermeld op de zogenaamde "kandidatenlijst"), aanwezig in bovenstaande artikelen 0.1% (gewicht / gewicht). De kandidaatslijst wordt bijgehouden door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), en is gepubliceerd op: https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

We informeren jou, dat de volgende stof in onze producten zit boven de drempelwaarde van 0.1% naar gewicht van het geleverde artikel: Lood-titanium-zirkoniumoxide (CAS-nummer 12626-81-2).Deze informatie voldoet aan onze verplichtingen in overeenstemming met artikel 33 van de EU REACH-verordening (EC) Nee 1907/2006. Onderdelen zijn niet bedoeld voor mechanische bewerking.

EU RoHS-conformiteit

Hierbij verklaren wij, dat onze producten, waarop de EU-richtlijn 2011/65 / EU van toepassing is, zijn er volledig aan in overeenstemming.

Piëzo-producten
zal uw ideeën verplaatsen!