Aanvaardbaar gebruik beleid
Voorwaarden voor toegang tot onze website

Dit beleid voor acceptabel gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang krijgt tot onze website www.piezoproducts.com (onze site). Dit beleid voor acceptabel gebruik is van toepassing op alle gebruikers van:, en bezoekers van, onze site. Uw gebruik van onze site betekent dat u akkoord gaat met, en ga ermee akkoord zich te houden aan, alle beleidsregels in dit beleid voor acceptabel gebruik, die onze voorwaarden voor websitegebruik aanvullen.

Piezoproducts.com is a site operated by HOERBIGER Motion Control GmbH (wij of wij). Wij zijn geregistreerd in Duitsland bij de registratierechtbank Amtsgericht Coburg, handelsregister HRB4461.

Verboden gebruik

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.
 • Met het doel minderjarigen op enigerlei wijze schade te berokkenen of te trachten te schaden.
 • Versturen, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, materiaal gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen.
 • zenden, of zorg voor het verzenden van, enige ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam).
 • Om bewust gegevens te verzenden, materiaal verzenden of uploaden dat virussen bevat, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslag loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode die is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

Jij bent het er ook mee eens:

Alleen reproduceren, duplicaat, of een deel van onze site kopiëren in overeenstemming met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden voor de website. Geen toegang zonder toestemming, bemoeien met, beschadigen of verstoren:

 • elk deel van onze site;
 • alle apparatuur of elk netwerk waarop onze site is opgeslagen;
 • alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of
 • apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of wordt gebruikt door een derde partij.

Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle informatie en materiaal die u aan onze site bijdraagt (bijdragen), en aan alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn.

U moet voldoen aan de geest van de volgende normen en aan de letter. De normen zijn van toepassing op elk deel van elke bijdrage en op het geheel ervan.

Bijdragen moeten:

 • Wees accuraat (waar ze feiten vermelden).
 • Wees oprecht gehouden (waar ze hun mening geven).
 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het VK en in elk land van waaruit ze zijn gepost.
 • Bijdragen mogen niet:
 • Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon.
 • Alle materiaal bevatten dat obsceen is, offensief, hatelijk of opruiend.
 • Promoot seksueel expliciet materiaal.
 • Geweld promoten.
 • Bevorder discriminatie op basis van ras, seks, geloof, nationaliteit, onbekwaamheid, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Inbreuk maken op auteursrechten, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.
 • Waarschijnlijk om een ​​persoon te bedriegen.
 • Worden gemaakt in strijd met een wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele plicht of een vertrouwensplicht.
 • Promoot elke illegale activiteit.
 • bedreigend zijn, abuse or invade another’s privacy, of ergernis veroorzaken, ongemak of onnodige angst.
 • Grote kans dat u wordt lastiggevallen, van streek, in verlegenheid brengen, alarmeren of een andere persoon irriteren.
 • Worden gebruikt om een ​​persoon na te bootsen, of om uw identiteit of band met een persoon verkeerd voor te stellen.
 • De indruk wekken dat ze van ons uitgaan, als dit niet het geval is.
 • Pleiten voor, onwettige handeling te bevorderen of te ondersteunen, zoals: (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

Opschorting en beëindiging

We zullen bepalen, naar ons goeddunken, of er een schending is geweest van dit beleid voor acceptabel gebruik door uw gebruik van onze site. Wanneer een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, we kunnen de actie ondernemen die we gepast achten.

Het niet naleven van dit beleid voor acceptabel gebruik vormt een wezenlijke schending van de voorwaarden voor het gebruik van de website op grond waarvan u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat we alle of een van de volgende acties ondernemen::

 • onmiddellijk, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • onmiddellijk, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal dat door u naar onze site is geüpload.
 • Uitgifte van een waarschuwing aan u.
 • Juridische procedure tegen u voor vergoeding van alle kosten op schadevergoedingsbasis (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties als wij redelijkerwijs nodig achten.
 • We sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik. De reacties die in dit beleid worden beschreven, zijn niet beperkt, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs gepast achten.

Wijzigingen in het beleid voor acceptabel gebruik

We kunnen dit beleid voor acceptabel gebruik op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien ze juridisch bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in dit beleid voor acceptabel gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.