Nasze ramy i cele zrównoważonego rozwoju
Nasze zrównoważone ramy biznesowe polegają na ugruntowaniu naszej wizji czystszego, zdrowszy świat we wszystkich aspektach naszej działalności i łańcuchów dostaw. Mamy sześć celów do 2025 którego używamy do mierzenia naszych postępów w realizacji naszej wizji.

Nasze sześć zrównoważonych celów biznesowych

Cel 1: Zdrowie i bezpieczeństwo

Dla zdrowia i bezpieczeństwa, dążyć do zerowej szkody.

Cel 2: Nasi ludzie

Upewnij się, że JM jest naprawdę inkluzywny, wspieranie zaangażowania i rozwoju pracowników wśród zróżnicowanej globalnej siły roboczej.

Cel 3: Operacje niskoemisyjne

Zmniejsz nasz gaz cieplarniany (GHG) emisje na jednostkę produkcji o 25%.

Cel 4: Odpowiedzialne pozyskiwanie

Poprawić zrównoważone praktyki biznesowe w naszych łańcuchach dostaw i, poprzez współpracę, zapewnić pełną zgodność z naszymi minimalnymi standardami od strategicznych dostawców.

Cel 5: Zrównoważone produkty

Podwój pozytywny wpływ produktów JM, usługi i technologie sprawiają, że czystsze, zdrowszy świat.

Cel 6: Zaangażowanie społeczności

Zwiększenie wykorzystania godzin wolontariatu, aby wesprzeć naszą społeczność i partnerów charytatywnych poprzez program wolontariatu pracowniczego JM.

Droga do naszej wizji

Droga do bardziej zrównoważonej przyszłości niesie ze sobą wiele wyzwań, z którymi należy się zmierzyć. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej strategii i zarządzania. To serce naszej marki i obietnica naszych pracowników. Jest zakorzeniony w wartościach naszej firmy.

Oczywiste jest, że społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome i aktywne w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Konsumenci chcą wiedzieć, że kupowane przez nich rzeczy są produkowane w sposób odpowiedzialny społecznie i ekologicznie.

Wierzymy, że poświadczenia zrównoważonego rozwoju związane z naszymi naukowymi rozwiązaniami będą coraz bardziej atrakcyjne dla klientów i konsumentów.

Nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ

SDG ONZ to zbiór 17 globalne cele wyznaczone przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2015. Zawierają 169 cele cząstkowe do osiągnięcia przez 2030. Kiedy stawialiśmy sobie własne ambitne cele na 2025, rozważyliśmy cele zrównoważonego rozwoju ONZ i zidentyfikowaliśmy sześć celów, w których możemy wywrzeć największy pozytywny wpływ, dopasowując je do własnych celów.

87.3 %

naszej sprzedaży pochodziły z produktów i usług, które pozytywnie przyczyniły się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Moduły elektromechaniczne
Mikroprzepływowe roztwory piezo
Ultradźwiękowe rozpylacze piezoelektryczne
Pozwól Piezo przenieść Twoje pomysły