Efekt piezoelektryczny
Zmiana wymiarowa materiałów paraelektrycznych pod wpływem pola elektrycznego

Siłowniki i czujniki piezoelektryczne

Czujnik piezo

Zdeformowane pod naprężeniami mechanicznymi, Kryształy piezo stają się naładowane elektrycznie.

Siłownik Piezo

Te same materiały ulegają zmiany wymiarowe pod wpływem pola elektrycznego.

Efekt piezoelektryczny to zdolność niektórych materiałów krystalicznych do przekształcania naprężeń mechanicznych w sygnały elektryczne i odwrotnie. Każdy czujnik Piezo może być również używany jako siłownik Piezo. Najważniejsze przemysłowo materiały piezoelektryczne składają się z ferroelektrycznej ceramiki polikrystalicznej. Te piezoelektryczne materiały posiadają strukturę krystaliczną Perowskit.

Poznaj nasze wysokiej jakości siłowniki do gięcia piezoceramicznego

Moduły elektromechaniczne
Mikroprzepływowe roztwory piezo
Ultradźwiękowe rozpylacze piezoelektryczne
Pozwól Piezo przenieść Twoje pomysły