Sürdürülebilirlik çerçevemiz ve hedeflerimiz
Sürdürülebilir iş çerçevemiz, tamamen daha temiz bir şirkete yönelik vizyonumuzu yerleştirmekle ilgilidir., iş ve tedarik zincirlerimizin tüm yönleriyle daha sağlıklı bir dünya. Altı hedefimiz var 2025 Vizyonumuza doğru ilerlememizi ölçmek için kullandığımız.

Altı sürdürülebilir iş hedefimiz

Amaç 1: Sağlık ve güvenlik

Sağlık ve güvenlik için, sıfır zararı arzulamak.

Amaç 2: İnsanlarımız

JM'nin gerçekten kapsayıcı olduğundan emin olun, çeşitli küresel bir iş gücü içinde çalışan katılımını ve gelişimini teşvik etmek.

Amaç 3: Düşük karbonlu işlemler

Sera gazımızı azaltın (sera gazı) üretim çıktısı birimi başına emisyonlar 25%.

Amaç 4: Sorumlu kaynak kullanımı

Tedarik zincirlerimizde sürdürülebilir iş uygulamalarını geliştirmek ve, işbirliği yoluyla, stratejik tedarikçilerden minimum standartlarımıza tam uyum sağlamak.

Amaç 5: Sürdürülebilir ürünler

JM ürünlerinin olumlu etkisini ikiye katlayın, hizmetler ve teknolojiler daha temiz hale getirir, daha sağlıklı dünya.

Amaç 6: Toplum katılımı

JM çalışan gönüllülük programı aracılığıyla topluluğumuzu ve hayır iş ortaklarımızı desteklemek için gönüllü çalışma saatlerinin kullanımını artırın.

Vizyonumuza giden yol

Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yol, üstesinden gelinmesi gereken birçok zorluğu beraberinde getiriyor.. Sürdürülebilirlik, stratejimizin ve yönetişimin ayrılmaz bir parçasıdır. Markamızın ve çalışan vaadimizin kalbinde yer alır.. Şirket değerlerimize kazınmıştır.

Toplumun sürdürülebilir kalkınma için daha bilinçli ve aktif hale geldiği açıktır.. Tüketiciler, satın aldıkları şeylerin sosyal ve çevresel olarak sorumlu bir şekilde üretildiğini bilmek isterler..

Bilim odaklı çözümlerimizle ilişkili sürdürülebilirlik bilgilerinin müşteriler ve tüketiciler için giderek daha çekici hale geleceğine inanıyoruz..

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkımız

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bir koleksiyondur. 17 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından belirlenen küresel hedefler 2015. İçerdikleri 169 ulaşılacak alt hedefler 2030. için kendi iddialı hedeflerimizi belirlerken 2025, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini değerlendirdik ve en büyük olumlu etkiyi yaratabileceğimiz altı hedef belirledik, onları kendi hedeflerimizle uyumlu hale getirmek.

87.3 %

Satışlarımızın büyük bir kısmı BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olumlu katkıda bulunan ürün ve hizmetlerden geldi

Elektromekanik modüller
Mikroakışkan Piezo çözümleri
Ultrasonik Piezo atomizörler
Bırakın Piezo fikirlerinizi harekete geçirsin