Zgodność produktu
Dbałość o szczegóły i zaangażowanie w przejrzystość

Najważniejsze akty prawne dotyczące produktów

Rozporządzenia RoHS i REACH

HOERBIGER is a leading technology company, our products and services enable customers and partners from various industries to improve the performance and safety of their products and operations, oszczędzać energię, i ograniczyć emisje. W ten sposób HOERBIGER umożliwia zmianę. O lepsze jutro.

Wszystkie odpowiednie klasyfikacje zgodnie z wytycznymi UE REACH, Zgodność z RoHS i inne normy lub wytyczne zostaną podane wraz z naszymi szczegółowymi informacjami o produkcie.

Johnson Matthey to wiodąca firma zajmująca się chemikaliami specjalistycznymi, oparta na nauce, technologia i nasi ludzie. Jako lider zrównoważonych technologii, wiele naszych produktów poprawia jakość życia milionów ludzi na całym świecie. Wspieramy dążenie do poprawy ochrony zdrowia i środowiska.

Poniższe dotyczy produktów Johnson Matthey Piezo Products, jeśli nie zaznaczono inaczej w opisach produktów, zgodnie z obecnym stanem:

Informacje dotyczące rozporządzenia REACH UE

Zgodnie z artykułem 33.1 Rozporządzenia REACH Unii Europejskiej (WE) Nie 1907/2006 dostawcy są zobowiązani do informowania klientów o wszelkich substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy („SVHC” na tzw. „liście kandydackiej”), obecny w powyższych artykułach 0.1% (waga/waga). Listę kandydacką prowadzi Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), i jest opublikowany w: https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Informujemy Cię, że następująca substancja jest zawarta w naszych produktach powyżej progu 0.1% wagowo dostarczonego artykułu: Tlenek ołowiowo-cyrkonowo-tytanowy (numer CAS 12626-81-2).Ta informacja spełnia nasze zobowiązania zgodnie z art 33 rozporządzenia REACH UE (WE) Nie 1907/2006. Części nie są przeznaczone do obróbki mechanicznej.

Zgodność z dyrektywą RoHS UE

Niniejszym deklarujemy, że nasze produkty, do których ma zastosowanie dyrektywa UE 2011/65/UE, są z nim w pełni zgodne.