Συμμόρφωση προϊόντος
Προσοχή στη λεπτομέρεια και δέσμευση για διαφάνεια

Τα πιο ουσιαστικά κομμάτια της νομοθεσίας για τα προϊόντα

Κανονισμοί RoHS και REACH

HOERBIGER is a leading technology company, our products and services enable customers and partners from various industries to improve the performance and safety of their products and operations, εξοικονόμησε ενέργεια, και μείωση των εκπομπών. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το HOERBIGER επιτρέπει την αλλαγή. Για ένα καλύτερο αύριο.

Όλες οι σχετικές ταξινομήσεις σύμφωνα με την οδηγία REACH της ΕΕ, Η συμμόρφωση με το RoHS και άλλοι κανόνες ή οδηγίες θα αναφέρονται μαζί με τις λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντων μας.

Η Johnson Matthey είναι μια κορυφαία εταιρεία ειδικών χημικών προϊόντων που στηρίζεται στην επιστήμη, τεχνολογία και τους ανθρώπους μας. Ως ηγέτης στις βιώσιμες τεχνολογίες, πολλά από τα προϊόντα μας βελτιώνουν την ποιότητα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Υποστηρίζουμε τον στόχο βελτίωσης της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

Τα ακόλουθα ισχύουν για τα προϊόντα της Johnson Matthey Piezo Products, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στις περιγραφές των προϊόντων, σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση:

Πληροφορίες για το EU REACH

Σύμφωνα με το άρθρο 33.1 του κανονισμού REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC) Οχι 1907/2006 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους πελάτες για οποιεσδήποτε ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ("SVHC" που περιλαμβάνεται στη λεγόμενη "Κατάλογος Υποψηφίων"), υπάρχουν στα παραπάνω άρθρα 0.1% (βάρος/βάρος). Ο κατάλογος υποψηφίων τηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), και δημοσιεύεται στις: https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Σας ενημερώνουμε, ότι η ακόλουθη ουσία περιέχεται στα προϊόντα μας πάνω από το όριο του 0.1% κατά βάρος του παρεχόμενου είδους: Μόλυβδος οξείδιο του τιτανίου ζιρκονίου (Αριθμός CAS 12626-81-2).Αυτές οι πληροφορίες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού ΕΕ REACH (EC) Οχι 1907/2006. Τα εξαρτήματα δεν προορίζονται για μηχανική κατεργασία.

Συμμόρφωση EU RoHS

Δια του παρόντος δηλώνουμε, ότι τα προϊόντα μας, στην οποία εφαρμόζεται η Οδηγία 2011/65/ΕΕ της ΕΕ, είναι σε πλήρη συμμόρφωση με αυτό.

Προϊόντα Piezo
θα κινήσει τις ιδέες σας!