Przez ponad 30 lat, Firma HOERBIGER w Altenstadt kupuje od nas jeden ze swoich najważniejszych komponentów jako wyspecjalizowany producent produktów piezoelektrycznych.

HOERBIGER przejmuje teraz naszą jednostkę biznesową Piezo Products, dawniej część grupy JOHNSON MATTHEY, co czyni nas częścią Grupy HOERBIGER. Proszę znaleźć więcej szczegółów Tutaj.

Powoduje to również zmianę nazwy naszej firmy z Johnson Matthey Piezo Products GmbH na HOERBIGER Motion Control GmbH.

W przeciwnym razie, kontynuujemy naszą działalność bez zmian, dla naszych klientów i projektów nic się nie zmienia, nasze zobowiązania i prawa umowne pozostają niezmienione. Również nasz poprzedni numer identyfikacji podatkowej pozostanie taki sam.

Mamy nadzieję na dalszą dobrą i owocną współpracę ze wszystkimi naszymi partnerami.